BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 34/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 kwietnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce


 
Na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:
§ 1
Udzielam pełnomocnictwa Pani Sylwii Edycie FILINOWICZ - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce do dokonania bieżących czynności   związanych   z   funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, a  w szczególności wykonywania zadań statutowych.
§ 2
Upoważniam Panią Sylwię Edytę  FILINOWICZ – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce do dokonywania wszelkich czynności finansowych związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce.  
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                          


                                                                                                                         BURMISTRZ
                                                                                                        Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-04-04 11:52 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-04-04 11:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska