BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 33/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 kwietnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2019

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na V sesji Rady Miasta w dniu 27 marca 2019 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-04-18 10:44 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2019-04-18 10:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska