BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 26/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2011
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Udzielam pełnomocnictwa Panu mgr Adamowi Jerzemu Chudkowi – Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce - do dokonywania bieżących czynności związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, a w szczególności wykonywania zadań statutowych.

§ 2


Upoważniam Pana mgr Adama Jerzego Chudka – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce - do wykonywania wszelkich czynności finansowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2019-08-01 11:01 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2019-08-01 11:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska