Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 lutego 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Hajnówka miejsc przeznaczonych na na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, poz. 1504) Burmistrz Miasta Hajnówka zarządza co następuje:

§ 1. Ustala wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  1. słupy ogłoszeniowe znajdujące się w Hajnówce przy ulicach: 3 Maja /przy wjeździe do Forte/, 3 Maja /przy rondzie Błogosławionego Jana Pawła II/, Aleksego Zina /przy Urzędzie Miasta Hajnówka/, Marszałka Józefa Piłsudskiego /skrzyżowanie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Armii Krajowej/ - urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty;

  2. tablice ogłoszeń w Hajnówce przy ulicach: 3 Maja /w pobliżu bloku 3 Maja 44/, Armii Krajowej /przy bloku Armii Krajowej 30/, Białostocka /przy siedzibie Stacji Uzdatniania Wody PWiK Sp. z o.o./, Białostocka /przy sklepie spożywczym/, Stefana Batorego przy bloku nr 27, Bielska 52 /przy sklepie spożywczym/, Dolna /przy budynku prywatnym Dolna 1/, Działowa 1 /przy Szkole Podstawowej Nr 3/, Górna /przy przystanku komunikacji miejskiej/, Górna /przy świetlicy osiedlowej Górna 30/, Lipowa 4 /przy sklepie spożywczym/, Lipowa /przy bloku Lipowa 168/, Osiedle Millenium /pomiędzy blokami Millenium 9 i 10/, Osiedle Millenium /przy bloku Millenium 4/, Nowowarszawska /przy pawilonie handlowym/, Długa /przy boisku/, Elizy Orzeszkowej /przy bloku Elizy Orzeszkowej 5/, Poddolna 63 /przy sklepie spożywczym/, Marszałka Józefa Piłsudskiego /przy bloku Marszałka Józefa Piłsudskiego 4a/, Mikołaja Reja /przy bloku Mikołaja Reja 3a/, Ks. Ignacego Wierobieja 18, Warszawska /przy sklepie spożywczym/, Wrzosowa /pomiędzy posesjami 31 i 33/, Stara Judzianka /pomiędzy posesjami 1 i 3/ - urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty;

  3. tablice ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Hajnówka – ul. Aleksego Zina 1 – urzędowe obwieszczenia.

§ 2. Plakaty wywieszone w ramach kampanii podmiotów uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. należy usunąć w terminie 30 dni po dniu przeprowadzenia wyborów.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy miejskiej Hajnówka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-02-26 11:24 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2020-02-26 11:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska