Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 21/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 21/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok

 

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077) , zarządzam , co następuje:

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  1. § 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok , zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-04-20 14:09 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-04-20 14:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska