Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 27/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/11

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 24 marca 2011 rok

w sprawie powołania Komisji do Spraw Socjalnych

 

Na podstawie § 3 pkt. 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do Zarządzenia Nr 12/2000 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2000r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do Spraw Socjalnych w składzie:

  1. Lech Michalak – przewodniczący

  2. Elżbieta Żornaczuk – sekretarz

  3. Emilia Rusinowicz – członek

  4. Paweł Denisiuk – członek

  5. Andrzej Hajduk – członek

§ 2

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków o przydział świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Socjalnego Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 06/07 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Socjalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-08-02 13:29 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2019-08-02 13:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska