Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 113/18 Burmistrza miasta Hajnówka z dnia 12 września 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 113/18

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Na podstawie § 2 Regulaminu naboru na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Hajnówka, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, w składzie:

  • Andrzej Skiepko - przewodniczący komisji,

  • Jarosław Grygoruk - Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

  • Elżbieta Żornaczuk - kierownik ref. FN,

  • Alicja Siemieniuk - kierownik ref. SAO

§ 2

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-09-13 09:26 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2018-09-13 09:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska