Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 10/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 stycznia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 10/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

 

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz.1875, poz.2232) oraz §11 Uchwały Nr XXXV/241/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. dochody budżetowe - 78.173.682 zł tego:

    a) bieżące w wysokości 70.732.852zł,

    b)majątkowe w wysokości 7.440.830zł

  2. wydatki budżetowe - 82.201.322zł, z tego:

    a) bieżące w wysokości 67.637.006zł

    b) majątkowe w wysokości 14.564.316zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-04-02 10:33 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-04-02 10:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska