Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Zakup, dostawa i montaż piramidy linowej na osiedlu „Judzianka”

Drukuj
1 2 3

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na „Zakup, dostawa i montaż piramidy linowej na osiedlu „Judzianka”, ul.  Działowa 1 w Hajnówce wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej darniowej pod urządzeniem oraz wokół urządzenia o powierzchni około 225 m 2.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.06.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul.  A. Zina 1, pok. nr 219. lub przesłać faksem (nr 85 674 37 46), albo drogą
elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl).


Data wytworzenia: 2018-06-05 13:44 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2018-06-05 13:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska