BIP UM Hajnówka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: lokale mieszkalne przy ul. Parkowej 4 i lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 43

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: lokale mieszkalne przy ul. Parkowej 4 i lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 43

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-01-10 09:05 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2020-01-10 09:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska