Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXIX/276/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr XXXIX/276/18

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz.2232, z 2018 r. poz.130) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-06-05 08:37 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-06-05 08:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska