BIP UM Hajnówka

Uchwała nr XXIII/178/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020r.

Uchwała nr XXIII/178/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020r.

Uchwała nr XXIII/178/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok


Data wytworzenia: 2021-01-04 10:34 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2021-01-04 10:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-04 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk