Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XIV/119/20 Rady miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020r.

UCHWAŁA NR XIV/119/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2020 r.


Na  podstawie  §  2 ust. 2 oraz  §  41 ust. 2 Regulaminu Rady  Miasta  stanowiącego  załącznik  Nr 2 do  Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 r.  w sprawie  uchwalenia  Statutu  Miasta  Hajnówka  /  Dz.  Urz.  Woj.  Podl.  Nr 225 poz.2304,  z 2008 r. Nr 108,  poz. 1121,  z 2009 r.  Nr 93,  poz. 1005,  z 2010 r.  Nr 5,  poz. 78,  Nr 213,  poz. 2627,  z 2011 r. Nr 68, poz. 781, z 2018 r. poz.4408/ Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się plan pracy Rady Miasta Hajnówka na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka na 2020 rok stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Ustala się plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka na 2020 rok stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§ 4. Ustala się plan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka na 2020 rok stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2020-03-02 12:03 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2020-03-02 12:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska