Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr VIII/59/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 czerwca 2019r.

UCHWAŁA Nr VIII/59/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk

 


Data wytworzenia: 2019-07-15 13:52 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-07-15 13:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska