Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr VI/45/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr VI/45/19
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Hajnówka do Zespołu d/s opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506)  oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2018 r. poz. 1508, poz.1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529, z 2019 r. poz. 271)  Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Wskazuje się radnych:
1) Jadwigę Dąbrowską,
2) Jerzego Charytoniuka,
3) Mieczysława Stanisława Gmitra,
4) Sławomira Golonko,
5) Małgorzatę Celinę Zaborną
jako przedstawicieli Rady Miasta Hajnówka do udziału w pracach Zespołu d/s opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-04-25 13:37 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-04-25 13:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska