Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr V/39/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr V/39/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2019 r.
 

Na podstawie § 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka/ Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz.2304 ,z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r. Nr 68, poz.780,z 2018 r. poz.4408 / Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.Ustala się plan pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2019 rok jak niżej:

I półrocze

Kontrola wykonania budżetu miasta za 2018 rok i absolutorium ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych miasta ( dział 750 rozdział 75075 i 75095)

II półrocze

  1. Kontrola działań finansowo-organizacyjnych w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce.

  2. Kontrola realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-04-02 14:43 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2019-04-02 14:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska