Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr V/38/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr V/38/19

Rady Miasta  Hajnówka

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie  planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2019 r.

 

Na podstawie § 2 ust. 2 oraz § 41 ust. 2 Regulaminu  Rady Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007  r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka / Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz.2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r.  Nr 68, poz. 780, z 2018 poz.4408/ Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.Ustala się plan pracy  Rady Miasta Hajnówka na 2019 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.Ustala się plan pracy  Komisji  Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka na 2019 rok stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.Ustala się plan pracy  Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka na 2019 rok stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.Ustala się plan pracy  Komisji Infrastruktury Komunalnej  i Samorządu Rady Miasta Hajnówka na 2019 rok stanowiący załącznik  nr 4 do uchwały.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                           Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-04-02 13:59 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2019-04-02 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska