Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr II/4/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 roku

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr II/4/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 12 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania  komisji stałych Rady Miasta Hajnówka


 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz § 16 ust. 1 załącznika do uchwały Nr X/47/07 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie   uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka  (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz. 781,  z 2018 r. poz.4408)  Rada Miasta uchwala co następuje:


§ 1. Powołuje się  Komisję Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka w składzie :
1. Adam Czurak
2. Marcin Bołtryk
3. Mieczysław Stanisław Gmiter
4. Piotr Markiewicz
5. Grzegorz Tomaszuk
§ 2. Powołuje się  Komisję Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka w składzie:
1. Jadwiga Dąbrowska
2. Aniela Kot
3. Lucyna Lewczuk
4. Barbara Laszkiewicz
5. Artur Tumiel
6. Małgorzata Justyna Łukaszewicz
7. Ewa Rygorowicz
§ 3. Powołuje się  Komisję Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka
w składzie:
1. Maciej Borkowski
2. Janusz Puch
3. Walentyna Pietroczuk
4. Natalia Tichoniuk
5. Jerzy Charytoniuk
6. Helena Kuklik
7. Małgorzata Celina Zaborna
8. Sławomir Golonko
9. Jan Chomczuk
§ 4. Komisje, na posiedzeniach dokonają wyboru ze swego składu przewodniczącego  
komisji.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2018-12-21 12:26 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2018-12-21 12:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk