BIP UM Hajnówka

Szkoły Podstawowe

W roku szkolnym 2019/2020 do hajnowskich placówek uczęszcza 1471 uczniów szkół podstawowych. Liczbę dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły

Dyrektor

Liczba uczniów

w szkole

Telefon

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Janusza Kusocińskiego
w Hajnówce

mgr Alina Pietraszek

368

85 682 20 78

Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Władysława Jagiełły w Hajnówce

mgr Adam Jerzy Chudek

430

85 682 28 66

Szkoła Podstawowa Nr 3

w Hajnówce

mgr Karolina Beata Wachol - Worończuk

140

85 683 27 05

Szkoła Podstawowa Nr 4

im. Henryka Sienkiewicza

w Hajnówce

mgr Bożena Maria Markiewicz

533

85 683 25 08

Kontakt do Zespołu Oświaty Urzędu Miasta Hajnówka: j.stefaniuk@hajnowka.pl


Data wytworzenia: 2011-07-21 16:19 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2003-06-07 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska