Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w mieście Hajnówka na potrzeby opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2020-02-06 12:01 Autor: Anna Lebiedzińska-Łuksza Data publikacji: 2020-02-06 12:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska