BIP UM Hajnówka

RADA MIASTA HAJNÓWKA kadencja 2018-2023

RADA MIASTA HAJNÓWKA kadencja 2018-2023

RADA MIASTA HAJNÓWKA
kadencja 2018-2023

 

Przewodnicząca Rady Miasta –  WALENTYNA PIETROCZUK
Wiceprzewodniczący Rady Miasta –  BARBARA LASZKIEWICZ, JANUSZ PUCH

Radni Rady Miasta Hajnówka:
1. BOŁTRYK MARCIN
2. BORKOWSKI MACIEJ
3. CHARYTONIUK JERZY
4. CHOMCZUK JAN
5. CZURAK ADAM
6. DĄBROWSKA JADWIGA
7. GMITER MIECZYSŁAW STANISŁAW
8. GOLONKO SŁAWOMIR
9. KOT ANIELA
10. KUKLIK HELENA
11. LEWCZUK LUCYNA
12. ŁUKASZEWICZ MAŁGORZATA JUSTYNA
13. MARKIEWICZ PIOTR.
14. RYGOROWICZ EWA – Rezygnacja z członkostwa w klubie w dniu 28 .10.2020 rok złożona na XXI sesji
15. TICHONIUK NATALIA (POSTANOWIENIE w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej w dniu 6 września 2019r.) mandat objęła GRAŻYNA PAWLUCZUK
16. TOMASZUK GRZEGORZ
17. TUMIEL ARTUR
18. ZABORNA MAŁGORZATA CELINA

 

KLUBY RADNYCH

KLUB RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI (Klub został zgłoszony w dniu 10.12.2018r.)
1. Maciej Borkowski – Przewodniczący Klubu
2. Mieczysław Stanisław Gmiter – Członek Klubu
3. Małgorzata Justyna Łukaszewicz – Członek Klubu
4. Małgorzata Celina  Zaborna– Członek Klubu

KLUB RADNYCH KOALICJA OBYWATELSKA (Klub został zgłoszony w dniu 12.12.2018r.)
1. Marcin Bołtryk – Przewodniczący Klubu (złożył rezygnację z Przewodniczącego i członkostwa w Klubie)
2. Jadwiga Dąbrowska – Członek Klubu
3. Helena Kuklik – Członek Klubu (Przewodnicząca Klubu)
4. Lucyna Lewczuk – Członek Klubu
5. Jan Chomczuk – Członek Klubu

KLUB RADNYCH KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ  (Klub został zgłoszony w dniu 12.12.2018 r.)
1. Janusz Puch – Przewodniczący Klubu
2. Jerzy Charytoniuk – Członek Klubu
3. Sławomir Golonko – Członek Klubu
4. Aniela Kot– Członek Klubu
5. Barbara Laszkiewicz – Członek Klubu
6. Piotr Markiewicz – Członek Klubu
7. Walentyna Pietroczuk – Członek Klubu
8. Ewa Rygorowicz – Członek Klubu - rezygnacja z Klubu na XXI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 28.10.2020r.
9. Natalia Tichoniuk – Członek Klubu (POSTANOWIENIE w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej w dniu 6 września 2019r.) Grażyna Pawluczuk
10. Grzegorz Tomaszuk – Członek Klubu

 

KOMISJE RADY MIASTA HAJNÓWKA (składy osobowe)

Komisja Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka
1. Piotr Markiewicz – Przewodniczący Komisji
2. Adam Czurak – Członek Komisji
3. Marcin Bołtryk – Członek Komisji
4. Mieczysław Stanisław Gmiter – Członek Komisji
5. Grzegorz Tomaszuk – Członek Komisji

Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka
1. Ewa Rygorowicz – Przewodnicząca Komisji
2. Jadwiga Dąbrowska – Członek Komisji
3. Aniela Kot – Członek Komisji
4. Lucyna Lewczuk – Członek Komisji
5. Barbara Laszkiewicz – Członek Komisji
6. Artur Tumiel – Członek Komisji
7. Małgorzata Justyna Łukaszewicz – Członek Komisji

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka
1. Jan Chomczuk – Przewodniczący Komisji
2. Maciej Borkowski – Członek Komisji
3. Janusz Puch – Członek Komisji
4. Walentyna Pietroczuk – Członek Komisji
5. Natalia Tichoniuk – Członek Komisji (POSTANOWIENIE w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej w dniu 6 września 2019r.) Grażyna Pawluczuk
6. Jerzy Charytoniuk – Członek Komisji
7. Helena Kuklik – Członek Komisji
8. Małgorzata Celina Zaborna – Członek Komisji
9. Sławomir Golonko – Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

1.Aniela Kot – Przewodnicząca Komisji
2.Artur Tumiel – Zastępca Przewodniczącej Komisji  (rezygnacja UCHWAŁA NR XII/98/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.) Zastępca Przewodniczącego Marcin Bołtryk - Uchwała Nr XII/100/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r.)
3.Jadwiga Dąbrowska – Członek Komisji (rezygnacja UCHWAŁA Nr XIII/110/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019r.)  Helena Kuklik (powołana Uchwałą Nr XXIII/175/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020 r.)
4.Ewa Rygorowicz – Członek Komisji
5.Małgorzata Celina Zaborna – Członek Komisji (rezygnacja UCHWAŁA Nr XIII/110/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019r.)  (powołana Uchwałą Nr XXIII/175/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020 r.)

 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka
1.Mieczysław Gmiter
2.Jerzy Charytoniuk
3.Helena Kuklik
4.Natalia Tichoniuk (POSTANOWIENIE w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej w dniu 6 września 2019r.) Grażyna Pawluczuk
5.Sławomir Golonko
6.Piotr Markiewicz


Data wytworzenia: 2019-01-02 14:08 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-01-02 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-04 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk