BIP UM Hajnówka

Przedszkola samorządowe

Gmina Miejska Hajnówka prowadzi cztery przedszkola samorządowe, do których w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 544 dzieci. Sieć przedszkoli zabezpiecza potrzeby lokalnego środowiska w zakresie edukacji przedszkolnej. Placówki przedszkolne - to budynki wolnostojące wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, są to:

Nazwa przedszkola

Dyrektor

Liczba dzieci

telefon

Przedszkole Nr 1 w Hajnówce

mgr Joanna Ruszuk

123

85 682 25 80

Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

mgr Iwona Raszkiewicz

107

85 682 21 48

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce

mgr Dorota Durzyńska

99

85 684 35 05

Przedszkole Nr 5 w Hajnówce

mgr Małgorzata Katarzyna Saadoon

215

85 682 29 99

Oferta edukacyjna hajnowskich przedszkoli jest bogata. Oprócz zajęć realizowanych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego realizowane są zajęcia dodatkowe.

Z powodu coraz częściej występujących zaburzeń rozwojowych, zabezpieczone są potrzeby z zakresu specjalistycznej opieki psychologiczno – pedagogicznej. W przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi tworzone są oddziały integracyjne. Codzienną opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele.

 

Kontakt do Zespołu Oświaty Urzędu Miasta Hajnówka: j.stefaniuk@hajnowka.pl.


Data wytworzenia: 2011-07-21 16:16 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2003-06-07 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska