Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Celnej – Etap II”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka
17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1
pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 17.08.2018 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2018-08-07 12:39 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2018-08-07 12:39 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-29 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk