Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie Domu Dziennej Pomocy”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 02.08.2019 r. do godz. 10:00

 


Data wytworzenia: 2019-07-25 10:03 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2019-07-25 10:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska