BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Organizacja obozu językowego dla uczniów”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 18.02.2020 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2020-02-06 10:01 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2020-02-06 10:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska