BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie nr 2 z dnia 14.02.2020r.

Hajnówka 14.02.20

                                                                               OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

                                                                                   W Y K A Z

Lp

   KW

Nr geod.

Pow.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie)

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

 opłat

Rodzaj

 zbycia

  1

    2

    3

     4

           5

       6

      7

        8

      9

        10

       11   

12

 1.

 

 

 

 

 

 

BI2P/00010172/8

1516/17

0,0589 ha

pow. lokalu

42,14 m2

lokal mieszkalny

przy ul. A.Krajowej 40

 

 

Budownictwo mieszkaniowe  

-----------

101.100,00 zł

+ VAT zw.

-----------

-----------------

-----------

Bezprze-targowo

(najemcy)

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie).

                                                                                                                                    Burmistrz Miasta               

 

 


Data wytworzenia: 2020-02-14 09:15 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2020-02-14 09:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-14 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk