Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dn. 20.02.2019r.

Drukuj
1 2 3

Hajnówka dnia 20.02.2019r.

BI.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j., z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.), Burmistrz Miasta Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka, w imieniu którego działa pełnomocnik Tomasz Łukowski, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce ozn. nr geod.2320/59 (obręb 0005 Hajnówka), przy ul.Księżycowej w Hajnówce.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka w pokoju nr 207 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA


Data wytworzenia: 2019-02-20 11:11 Autor: Anna Lebiedzińska-Łuksza Data publikacji: 2019-02-20 11:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska