Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza do negocjacji w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu następującego lokalu przy ul. 3 Maja 37

Burmistrz Miasta Hajnówka

zaprasza do negocjacji w drodze bezprzetargowej

na stawkę czynszu następującego lokalu

Adres

Powierzchnia

Stawka wywoławcza w ostatnim przetargu*

Kaucja

Termin

składania ofert do dnia

ul.3 Maja 37

65,17m2

18,00zł/m2 + 23%VAT

1000,00 zł

31.01.2020r.

* Stawka wywoławcza na ostatnim przetargu

* Stawka czynszu na przedmiotowy lokal podlega negocjacji

Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach jest dokonanie wpłaty kaucji, najpóźniej w dniu składania ofert. Kaucja złożona przez oferenta, który podpisze umowę najmu zostanie zaliczona na poczet czynszu.

Oferta powinno zawierać:

  • proponowaną stawkę czynszu netto za 1m2 powierzchni

  • określenie rodzaju prowadzonej działalności

  • pełna nazwę firmy, adres do korespondencji, numer telefonu

Umowa najmu na powyższy lokal zawarta zostanie na okres 3 lat.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Hajnówka w pokoju nr 219 (sekretariat) 17-200 Hajnówka, ul.A.Zina 1 z dopiskiem "Negocjacje na stawkę czynszu na lokal przy ulicy..."

Rozmowy negocjacyjne będą prowadzone w dniu 03.02.2020 o godz. 12.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Celem obejrzenia powyższego lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (85) 682 64 51.

 


Data wytworzenia: 2020-01-21 09:58 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2020-01-21 09:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska