BIP UM Hajnówka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE specjalisty – koordynatora projektu pn. "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE specjalisty – koordynatora projektu pn. "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"

Hajnówka 25 marca 2022 r.

SAO.2110.6.2022

 

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
    specjalisty – koordynatora projektu pn. "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020", w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka.

 

Na ww. stanowisko wpłynęły dwie oferty, które spełniły wymagania niezbędne.

Do drugiego etapu konkursu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej zostały zaproszone dwie osoby. Jeden kandydat po przeprowadzonej procedurze naboru wycofał swoją kandydaturę. Natomiast drugi kandydat nie spełnił w wystarczający stopniu wymagań dla tego stanowiska.

W związku z powyższym ustala się, że nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-03-28 14:20 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-03-28 14:20 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-28 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka