BIP UM Hajnówka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE referenta w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Hajnówka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE referenta w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Hajnówka

Hajnówka 05 lipca 2021 r.

SAO.2110.2.2021

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
referenta w Referacie Finansowo-Budżetowym  
Urzędu Miasta  Hajnówka

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani AGATA PIETRASZKO, zamieszkała Hajnówka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 Dokumenty na wyżej wymienione stanowisko złożyło 3 kandydatów. Dokumentacja 3 kandydatów spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Po przeprowadzeniu procedury naboru tj. analizy merytorycznej złożonych przez kandydatów dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej propozycję zatrudnienia otrzymała Pani Agata Pietraszko,  która spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz oczekiwania związane z ww. stanowiskiem.
 

BURMISTRZ
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-07-06 13:39 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2021-07-06 13:39 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-06 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk