Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Podatki i opłaty lokalne w 2017, 2018, 2019 roku

Drukuj
1 2 3

Kontakt z komórką zajmującą się podatkami lokalnymi:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Zina 1
17-200 Hajnówka
(II piętro, pokój 222, 223)
tel: 85 682 2012
email: podatki@hajnowka.pl

Konto bankowe Urzędu Miasta Hajnówka: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XXI/140/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA nr XXII/143/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXI/139/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA Nr XXI/141/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA Nr XII/64/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA Nr 65/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Formularze podatkowe:

I NRL-1 INFORMACJA na podatek od nieruchomości rolny, leśny (załącznik) - osoby fizyczne

DN-1 DEKLARACJA na podatek od nieruchomości (załącznik) - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

DR-1 DEKLARACJA na podatek rolny (załącznik)

DL-1 DEKLARACJA na podatek leśny (załącznik)


Data wytworzenia: 2016-12-07 11:12 Autor: Elżbieta Żornaczuk Data publikacji: 2016-12-07 11:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska