BIP UM Hajnówka

WYNIKI NABORU na stanowisko REFERENTA w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYNIKI NABORU na stanowisko REFERENTA w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Anna Daniszewska
zamieszkała Hajnówka


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Daniszewska w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dała się poznać jako osoba z dużym zasobem wiedzy w zakresie zagadnień związanych z samorządem gminnym oraz zadaniami realizowanymi przez referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Spełnia również wymogi do pracy na stanowisku referenta w zakresie merytorycznego przygotowania do realizacji zadań określonych w   zakresie czynności na wyżej wymienionym stanowisku.


Burmistrz
Jerzy Sirak
30.05.2018 r.


Data wytworzenia: 2018-05-30 14:35 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2018-05-30 14:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska