Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko referenta w Referacie Finansowo -Budżetowym Urzędu Miasta Hajnówka "Nabór 1"

     Hajnówka, 26.07.2019 r.

 LISTA  KANDYDATÓW
      SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE
na stanowisko referenta w Referacie Finansowo -Budżetowym Urzędu
Miasta Hajnówka  "Nabór 1"


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp.         Imię i nazwisko            Miejsce  zamieszkania
1.            Monika Daniluk                  Hajnówka
2.            Justyna Iwaniuk                 Hajnówka
3.            Małgorzata Charytoniuk     Hajnówka
4.            Anna Pisawocka                 Hajnówka


BURMISTRZ
                                                                                        Jerzy Sirak
                                                           


Data wytworzenia: 2019-07-26 12:37 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-07-26 12:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska